Pretensiooni esitamise õigus

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Puuduse ilmnemisel tuleb:

  1. Saata vastavasisuline avaldus kaupluse e-posti aadressile, millest ostu sooritasite.
  2. Avalduses võimalikult täpselt kirjeldada avastatud puudust.
  3. Lisada võimalusel toote defektidest fotod.
  4. Märkida avalduses ära kaubamüügilepingu number ja kontaktandmed. E-poest sooritatud ostu puhul tellimuse number ja kontaktandmed.

Peale avalduse meile saabumist võtame Teiega ühendust 5 tööpäeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja parandamiseks.