Privaatsuspõhimõtted Ja Tingimused

 1. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1         Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) kehtivad kõigi õigussuhete kohta, mis tekivad internetis aadressil www.oriens.ee asuvas ostukeskkonnas tooteid müüva Oriens OÜ („müüja“) ja ükskõik millisel viisil Oriens e-poodi külastavate või sellest oste sooritavate isikute („klient“, tarbija puhul ka „tarbija“) vahel. Tingimused, mis kehtivad tarbija suhtes, kohalduvad juhul, kui kliendiks on tarbija võlaõigusseaduse § 1 lg 5 tähenduses.

1.2         Lisaks Üldtingimustele reguleerivad müüja ja kliendi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3         Oriens e-poe kasutamist ja toimimist on täiendavalt kirjeldatud veebilehel www.oriens.ee.

1.4         Müüja kontaktandmed on alati kättesaadavad veebilehelt  www.oriens.ee. Müüjaks oleva Oriens OÜ registrikood on 11257185, tegevusaadress on Lootsi 3A,  Tallinn 10151 ja Tehase 16, Tartu 51013

 1. TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

2.1         Oriens e-poest kauba tellimine toimub tehniliselt järgmiste etappidena:

2.1.1      Leides Oriens e-poest soovitud toote, saab klient selle lisada oma ostukorvi, vajutades nupule „Lisa korvi“ (ostukorvis saab klient igal ajal enne tellimuse esitamist valitud toodete koguseid muuta või tooteid eemaldada);

2.1.2      kui ostukorvis on kõik soovitud tooted, saab klient asuda tellimust vormistama, vajutades nupule „Kassasse“;

2.1.3      seejärel saab klient valida tellimuse esitamise viisi, kauba kohaletoimetamise või üleandmise viisi ning makseviisi;

2.1.4      pärast eelnevalt nimetatud valikute tegemist näidatakse kliendile kõik esitatava tellimuse andmed ja sõlmitava lepingu tingimused, sealhulgas kõik asjakohased hinnad, käesolevad Üldtingimused ja Üldtingimuste viimases peatükis sisalduvad isikuandmete töötlemise nõusoleku tingimused, et kliendil oleks võimalik need üle kontrollida ja parandada sisestusvead;

2.1.5      kui klient on veendunud esitatava tellimuse andmete õigsuses ja nõustub kõigi lepingule kohalduvate tingimustega, sealhulgas käesolevate Üldtingimustega, saab klient esitada tellimuse, vajutades kõigepealt nuppu „Nõustun tingimustega“ ning seejärel vajutades nuppu „Tellimus koos maksekohustusega“;

2.1.6      kliendile saadetakse kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta („tellimuskinnitus“) kliendi poolt tellimuses märgitud e-posti aadressile.

2.2         Oriens e-poodi on võimalik kasutada eesti ja inglise keeles.

2.3         Müügileping müüja ja kliendi vahel loetakse sõlmituks hetkest, millal klient esitab tellimuse, tehes märke valikkastides „Nõustun lepingule kohalduvate tingimustega“ ja „Annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks üldtingimustes nimetatud tingimustel“ ning vajutades nuppu „Tellimus koos maksekohustusega“ ja tasub kogu tellimuse hinna (või klient sõlmib lepingu järelmaksu kasutamiseks) kliendi poolt valitud makseviisil.

2.4         Müüja säilitab iga kliendiga sõlmitud lepingu teksti vähemalt kuni lepingu täitmiseni ja kauba kohaletoimetamiseni. Vahetult pärast lepingu sõlmimist saadetakse kliendile e-kiri. Hiljem on kliendil võimalik lepingu tekstiga tutvuda, esitades müüjale vastava avalduse viisil, mis võimaldab müüjal mõistliku kindlusega kliendi isikusamasuses veenduda.

 1. HINNAD JA TASUMINE

3.1         Kõik Oriens e-poes esitatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu Eesti Vabariigis kehtivas määras.

3.2         Tellimuse eest on kliendil võimalik tasuda järgmistel viisidel:

              3.2.1      Pangalingi kaudu Swedbanki, SEB, Luminor, LHV ja Coop Panga internetipangas või krediitkaardiga. Tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda Müüja on volitanud enda nimel makseid vastu võtma. Pärast tellimuse vormistamist suunatakse klient tema poolt valitud panga veebilehele makse teostamiseks kogu ulatuses. Pärast makse sooritamist saadetakse kliendile arve sooritatud makse kohta tellimuses märgitud e-posti aadressile.

              3.2.2      Oriens järelmaksu kaudu (Inbank AS). Täpsemad tingimused nähtavad veebilehel www.inbank.ee

3.3         Tellimuse eest tasumise viisi saab klient valida tellimust esitades.

3.4         Müüja ei paku iseseisvalt Inbank AS  poolt osutatavaid järelmaksu teenuseid klientidele. Neid teenuseid osutab vastavalt Inbank AS .

 1. KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1         Kliendil on võimalik Oriens e-poest tellitud kaup kätte saada järgmistel viisidel:

4.1.1      Kohaletoimetamine Tallinnas/ Harjumaal toimub kauba kliendi koju Oriensi transpordiga. Kauba saabumisel lattu saadetakse kliendile e-kiri ja / või helistatakse ja lepitakse kokku kauba tarneaeg ja viis. Kauba eest peab olema 100% tasutud enne kauba väljastamist laost.

4.1.2      Ülejäänud piirkondadesse üle Eesti toimetab kliendi tellitud kauba kohale Itella Smartpost või mõne teise Oriens OÜ poolt valitud koostööpartneri kuller E-R kell 10-18. Kauba saabumisel lattu saadetakse kliendile e-kiri ja / või helistatakse ja lepitakse kokku kauba tarneaeg ja viis. Kui kauba ja transpordi eest on 100% tasutud antakse see üle kullerile, kes võtab kliendiga ühendust 2- 3 tööpäeva jooksul.

4.1.3      Ise lattu järeletulemine. Kliendil on võimalik tellimise käigus valida kauba kätte saamisek Oriens OÜ ladu. Ladu asub: Punane 42, ladu 8, Tallinn. Ladu on kaupade väljastuseks avatud: E-R 14:00-18:00; T suletud 

Pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud, ei saa ta oma lao suhtes langetatud valikut enam muuta. Laost väljastatakse kaup kliendile Oriens OÜ e-poe väljaprinditud arve ning kliendi isikut tõendava dokumendi alusel. Juhul kui klient on kaotanud Oriens e-poe arve või tuleb kaubale järele kolmas isik, keda tellimusel ei ole märgitud, tuleb Oriens e-poega ühendust võtta veebilehel oriens.ee märgitud kontaktandmetel.

4.2         Kõik Oriens e-poest tellitud kaubad tarnitakse kliendi poolt tellimusele märgitud lattu. Kauba saabumisel kliendi poolt valitud Oriens lattu saadetakse kliendile teade kauba saabumise kohta. Tellitud kaupadega on kliendil võimalik enne laost väljastamist tutvuda. Kaupluste ja ladude lahtiolekuajad ja kontaktid on avaldatud Oriens e-poe veebilehel www.oriens.ee. 
 

4.3         Müüja täidab kliendi tellimuse niipea, kui see on tehniliselt võimalik. Üldjuhul on tellimuse täitmine võimalik 2–3 päeva jooksul alates tellimuse edastamisest müüjale, kui tellitud kaup on Oriens OÜ e-poe laos olemas. Kui kaup ei ole tellimuse esitamise ajal Oriens OÜ e-poe laos olemas, on tellimuse täitmiseks kuluv aeg sõltuvalt tootest 2–8 nädalat. Üksikjuhtudel võib tellimuse täitmiseks kuluda ka rohkem aega. Müüja võib täpsustada tellimuse täitmiseks eeldatavasti kuluvat aega veebilehel www.oriens.ee.

4.4         Kui ilmneb, et müüja ei suuda tellimust täita, teatab müüja sellest kliendile ja tagastab tarbijale tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Sellisel juhul loetakse müüja lepingust taganenuks.

4.5         Müüja võib anda kliendile üle tellitu asemel vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga teenuse. Sellisel juhul on tarbijal õigus lepingust taganeda, tehes vastavasisulise teate viivitamatult alates kauba või teenuse asendamise kohta käiva teate või kauba kätte saamisest. Tarbija taganemise korral kannab asja tagastamise kulud müüja.

 1. KAUBA KOKKUPANEMISE TEENUS

5.1         Kliendil on võimalik tellida lisaks kauba kohaletoomise teenusele ka kauba kokkupanemise teenus, mille korral Oriens OÜ spetsialistid monteerivad tellitud mööbli kliendi poolt nimetatud asukohas kohapeal kokku.

5.2         Kauba kokkupanemise teenuse hind lisandub kauba kohaletoimetamise teenuse hinnale. Kauba kokkupanemise teenuse hinnakiri on avaldatud veebilehel www.oriens.ee.

5.3         Kui kliendiks on tarbija, kellel on õigus kasutada lepingust taganemise õigust vastavalt punktis 6 sätestatule ja tarbija on tellinud kauba kokkupanemise teenuse, peab tarbija arvestama asjaoluga, et kui kauba kokkupanemisega alustatakse enne taganemise tähtaja möödumist, on tarbija lepingust taganemise korral kohustatud hüvitama müüjale kokkupanemise teenusega seotud mõistlikud kulud.

 1. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1         Kui kliendiks on tarbija, on tal vastavalt võlaõigusseaduse §-le 56 õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani ning tarbijale on esitatud nõuetekohane teave lepingust taganemise õiguse kohta (võlaõigusseaduse § 54 lg 1 p 12). Tarbijal ei ole võlaõigusseaduse § 56 alusel taganemisõigust muu hulgas lepingu puhul, mis on sõlmitud:

6.1.1      asja üleandmiseks, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

6.1.2      asja üleandmiseks, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

6.1.3      asja üleandmiseks, mis oma olemuse tõttu ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

6.2         Kui tarbija lepingust taganeb, tagastatakse tarbijale tema poolt tasutu tarbija arvelduskontole läbi Maksekeskus AS-i, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Tarbija peab müüjalt saadu tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Tarbija loetakse saadu tähtaegselt tagastanuks, kui ta saadab nimetatud tähtaja jooksul asja tavapärast saatmisviisi kasutades tagasi või annab selle isiklikult üle punktis 6.4.2 nimetatud aadressile. Müüja võib võlaõigusseaduse § 111 alusel keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud, välja arvatud juhul kui müüja on nõustunud lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulema.

6.3         Tarbija kannab lepingust taganemise korral lepingu esemeks oleva asja tagastamise tavalised kulud. Tarbijal ei ole tagastamise kulude kandmise kohustust, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.

6.4         Taganemisõiguse kasutamiseks Oriens OÜ e-poes sõlmitud lepingute suhtes tuleb:

6.4.1      saata taganemisavaldus e-posti kaudu aadressile info@oriens.ee või muul viisil, mis võimaldab müüjal mõistliku kindlusega tarbija isikusamasuses veenduda. Tarbija kasutab taganemisavalduse tegemiseks taganemisavalduse tüüpvormi, mis on talle edastatud koos tellimuskinnitusega või mis on kättesaadav Oriens OÜ e-poe veebilehel www.oriens.ee;

6.4.2      eelnevalt tagastamise ajast informeerides tagastada Oriens OÜ e-poest lepingu alusel saadud kaup, originaalpakendis, Oriens OÜ e-poe lattu aadressil Punane 42, ladu 8, Tallinn.

6.5         Tarbija loetakse võlaõigusseaduse § 57 alusel taganenuks ka lepinguga seotud tarbijakrediidilepingust, kui asi omandatakse või teenust saadakse krediidiga ning tarbija taganeb müügi või teenuse osutamise lepingust võlaõigusseaduse § 56 alusel.

 1. NÕUETELE MITTEVASTAVAD TOOTED

7.1         Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal kliendile. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb pärast kahe aasta möödumist kauba üleandmisest kliendile.

7.2         Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui klient ei ole tarbija, tuleb mittevastavusest teatada mõistliku aja jooksul pärast seda, kui klient sellest teada sai või pidi teada saama.

7.3         Asjal puuduse ilmnemise korral tuleb kliendil saata teade kaupluse e-posti aadressile, millest ost on sooritatud ning kirjeldada avastatud puudust, lisades võimalusel pildi(d) puudusest. Teates tuleb ära märkida ka kaubamüügilepingu või tellimuse number ja kliendi kontaktandmed. Pärast teate kättesaamist võtab müüja 7 päeva jooksul kliendiga ühendust, et leppida kokku edasine tegevus puuduse ülevaatamiseks ja kõrvaldamiseks.

7.4         Kui asi ei vasta lepingutingimustele ja müüja selle eest vastutab, saab klient kasutada müüja vastu seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Klient võib eelkõige nõuda asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja mõistlik ega põhjusta ebamõistlikke kulusid. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.

7.5         Kui müüja asendab puudusega asja lepingutingimustele vastava asjaga, võib müüja nõuda kliendilt puudusega asja tagastamist.

7.6         Kui klient nõuab õigustatult asja parandamist või asendamist, kannab müüja parandamisega või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud.

 1. MUUD TINGIMUSED

8.1         E-poes esitatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

8.2         Kõigi Oriens OÜ e-poega seotud küsimuste tekkimisel on kliendil võimalik pöörduda müüja poole veebilehel www.oriens.ee nimetatud kontaktandmetel. Kiireima teeninduse saavutamiseks soovitab müüja kas helistada või saata e-kiri aadressil info@oriens.ee

8.3         Müüjal on õigus Üldtingimusi, Oriens OÜ e-poe hinnakirju ja muid Oriens e-poega seotud tingimusi muuta ja täiendada. Muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel http://www.Oriens.ee. Kui klient edastas oma tellimuse enne muudatuse või täienduse jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja vahel tekkinud õigussuhtele kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud Üldtingimusi, hinnakirju ja muid seotud tingimusi, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates Üldtingimustes on ette nähtud teisiti.

8.4         Oriens OÜ e-poe kasutamisel kliendi ja müüja vahel tekkida võivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Lisaks on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole (http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/tarbijakaebuste-komisjon).

8.5         Pärast kliendi poolt Oriens OÜ e-poes tellimuse esitamist on müüjal õigus jätta tellitud kaup üle andmata või teenus osutamata, ja tagastada kliendile hiljemalt 7 päeva jooksul alates probleemi ilmnemisest kliendi poolt müüjale tellimuse eest makstud tasu, kui:

8.5.1      tellitud toote hind või saadavus on müüja jaoks oluliselt muutunud pärast tellimuse esitamist;

8.5.2      tellimus on esitatud ebaõigete andmete alusel, mis olid Oriens OÜ e-poes avaldatud inimliku eksituse või tehnilise rikke tõttu (näiteks kui toote hinnaks oli tegeliku 100-eurose hinna asemel märgitud ekslikult 10-eurone hind).

Makseviisid

Makstes pangalingiga

Valides Oriens e-poes makseviisiks pangalingi suunatakse Teid valitud internetipanka. Pangalingiga saab tasuda ainult kogu kauba maksumuse. Tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda Müüja on volitanud enda nimel makseid vastu võtma.  Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuge internetipangast vajutades nuppu “Tagasi kaupmehe juurde“. 

Oriens OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Oriens OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Eelarvelised riigiasutused ja firmad, kes soovivad tasuda ülekandega, palun esitada ostutellimus koos ettevõtte andmetega aadressile info@oriens.ee

                                                                       

Tasudes kauba eest järelmaksuga 

Peale soovitud toodete ostukorvi lisamist on Teil võimalus taotleda järelmaksu. Selle saamiseks peab Teie regulaarne sissetulek võimaldama Teil järelmaksu osamaksete tasumist ilma, et tekiks raskusi järelmaksu osamaksete või teiste kohustuste täitmisel. Oriens OÜ e-pood pakub järelmaksu taotlemiseks Inbank AS-i järelmaksu.

Enne järelmaksu taotlemist palun tutvu ka järelmaksu tingimustega:

 • Laenu paindlikkus on summas 100€ kuni 7 500€. Laenuotsus tehakse kiiresti, vastuse saab mõne minutiga 
 • Lepingu sõlmimise tasu on 35,90€. See jagatakse järelmaksu perioodiga ja lisatakse kuumaksele koos kontohaldustasuga 2,99€/kuu
 • Järelmaksu saad taotleda, kui oled 18 – 75.a Eesti Vabariigi kodanik või Eestis elav kehtivat elamisluba omav välisriigi kodanik või kodakondsuseta isik 
 • Laenu taotledes palume esita ka oma isikut tõendav dokument. Selleks sobivad: ID-kaart, pass, elamisloa kaart
 • Iga konkreetse lepingu krediidikulukus sõltub sõlmimise ajahetkest 
 • Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda.

Kauba tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi või mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Tarbija peab pakkujalt saadud kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks Oriens OÜ e-poes tuleb:

 1. Saata avaldus e-posti aadressile info@oriens.ee
 2. Eelnevalt tagastamise ajast informeerides tagastada kasutamata ja originaalpakendis kaup koos täidetud avaldusega Oriens OÜ lattu Punane 42, ladu 8
 3. Ettemaksu tagastame 14 päeva jooksul pangakontole, millelt ostu eest on tasutud. Ettemaksu tagastamine toimub peale kauba meiepoolset kontrollimist.

Pretensiooni esitamise õigus

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.


Puuduse ilmnemisel tuleb:

 1. Saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info@oriens.ee
 2. Avalduses võimalikult täpselt kirjeldada avastatud puudust.
 3. Lisada võimalusel toote defektidest fotod.
 4. Märkida avalduses ära kaubamüügilepingu number ja kontaktandmed. E-poest sooritatud ostu puhul tellimuse number ja kontaktandmed.

Peale avalduse meile saabumist võtame Teiega ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja parandamiseks.

Isikuandmete töötlemine ja privaatsuspoliitika

Oriens OÜ kogub ja kasutab kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ja täitmiseks ning kauba tellijale saatmiseks. Oriens OÜ ei edasta kliendi andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab.

Oriens OÜ saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks soovi avaldanud edastades Oriens OÜ-le oma e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Oriens OÜ-le teada e-kirja teel aadressile info@oriens.ee